Visine dnevnica u inozemstvu

Službeno putovanje

Ukoliko putujete poslovno u Hrvatskoj i inozemstvu, vjerojatno koristite putne naloge i evidentirate putne troškove. Aplikacija Moja Tvrtka računa dnevnicu na službenom putovanju po vremenu odlaska na službeni put i vremenu povratka sa službenog putovanja.

Dodatne informacije o putnim nalozima možete pročitati i na našem Blogu pod temom: Putni nalozi – može li se pojednostaviti?

U Hrvatskoj iznos dnevnice na službenom putovanju iznosi 170 kn dok visine dnevnica u inozemstvu propisane zakonom po pojedinoj državi izražene u Eurima (EUR) ili Američkim dolarima (USD).

Afganistan 35,00 USD

Albanija 30,00 EUR

Alžir 40,00 USD

Andora 70,00 USD

Angola 35,00 USD

Argentina 50,00 USD

Armenija 50,00 USD

Australija 85,00 USD

Austrija 70,00 EUR

Azerbajdžan 50,00 USD

Belgija 70,00 EUR

Bjelarusija 50,00 USD

Bolivija 40,00 USD

Bosna i Hercegovina 30,00 EUR

Brazil 40,00 USD

Bugarska 40,00 EUR

Cipar 60,00 EUR

Češka 50,00 EUR

Čile 40,00 USD

Danska 70,00 EUR

DNR Sjeverna Koreja 40,00 USD

Egipat 40,00 USD

Estonija 40,00 EUR

Etiopija 35,00 USD

Filipini 40,00 USD

Finska 70,00 EUR

Francuska 70,00 EUR

Gruzija 50,00 EUR

Grčka 60,00 EUR

Hrvatska 170,00 Kn

Indija 40,00 USD

Indonezija 40,00 USD

Irak 60,00 USD

Iran 60,00 USD

Irska 70,00 EUR

Island 80,00 EUR

Italija 70,00 EUR

Izrael 70,00 USD

Jamajka 35,00 USD

Japan 85,00 USD

Jemen 35,00 USD

Jordan 35,00 USD

Južnoafrička Republika 50,00 USD

Kanada 85,00 USD

Kazahstan 50,00 USD

Kenija 35,00 USD

Kirgiska Republika 50,00 USD

Kolumbija 40,00 USD

Kongo 35,00 USD

Kuba 35,00 USD

Kuvajt 70,00 USD

Latvija 40,00 EUR

Libanon 35,00 USD

Liberija 40,00 USD

Libija 40,00 USD

Litva 40,00 EUR

Luksemburg 80,00 EUR

Mađarska 50,00 EUR

Makedonija 30,00 EUR

Malezija 40,00 USD

Malta 60,00 EUR

Meksiko 35,00 USD

Moldova 40,00 USD

Monako 70,00 EUR

Mozambik 35,00 USD

Nizozemska 70,00 EUR

Norveška 80,00 EUR

Novi Zeland 70,00 USD

NR Kina 50,00 USD

NR Kina – Hong Kong 95,00 USD

Njemačka 70,00 EUR

Pakistan 40,00 USD

Panama 50,00 USD

Peru 35,00 USD

Poljska 40,00 EUR

Portugal 60,00 EUR

Republika Južna Koreja 70,00 USD

Rumunjska 40,00 EUR

Ruska Federacija 50,00 USD

SAD 95,00 USD

Saudijska Arabija 50,00 USD

Senegal 35,00 USD

Singapur 85,00 USD

Sirija 50,00 USD

Slovačka 50,00 EUR

Slovenija 50,00 EUR

Srbija i Crna Gora 30,00 EUR

Sudan 35,00 USD

Španjolska 60,00 EUR

Švedska 80,00 EUR

Švicarska 80,00 EUR

Tadžikistan 50,00 USD

Tunis 35,00 USD

Turkmenistan 50,00 USD

Turska 50,00 EUR

Ujedinjeni Arapski Emirati 50,00 USD

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanje i Sj. Irske 70,00 EUR

Ukrajina 50,00 USD

Uzbekistan 50,00 USD

Ostalo 35,00 USD

 

Izvor informacija o visini dnevnica u inozemstvu se nalazi u Narodnim novinama.

Aplikacija Moja Tvrtka omogućava izračun dnevnica na službenom putovanju u zemlji i inozemstvu, potrebno je samo unijeti dnevnicu države u kojoj se putuje i njezinu dnevnicu. Nakon unosa visine dnevnice, aplikacija će automatski izračunati vašu dnevnicu po vremenu odlaska na službeni put i vremenu dolaska sa službenog puta kao dio sveukupnog putnog naloga.

Aplikaciju možete preuzeti sa slijedećih trgovina aplikacija:

Aplikacija Moja Tvrtka na Google Play trgovini aplikacijama
Aplikacija Moja Tvrtka na Apple App Store Trgovini aplikacijama