Vođenje obrade podataka
Vomi consulting d.o.o. OIB 54258390599 u svojoj poslovnoj jedinici, Osijek, Ulica Hrvatske Republike 17b, je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Pravila privatnosti se primjenjuju na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Pravila se ne primjenjuju na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Kako prikupljamo osobne podatke
Vomi consulting d.o.o. prikuplja Vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:
ukoliko se registrirate i kreirate profil unutar aplikacije Moja tvrtka
ukoliko izravno od nas kupite proizvod ili uslugu
ukoliko unutar aplikacije unosite podatke Vaših poslovnih partnera ili djelatnika
ukoliko ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika

Koji podaci se mogu prikupljati
Možemo prikupljati sljedeće vrste podataka:
Kontaktni podaci – ime, titula, adresa, kontakt broj, email adresa, broj faksa.
Korištenje internetske stranice – način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića i ostalih tehnologija za praćenje
Informacije o vašim poslovnim partnerima, uslugama, proizvodima i djelatnicima

Kako se vaši podaci mogu koristiti
Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi ovim pravilnikom utvrđujemo osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.
Opravdana osnova za upotrebe su Legitimni interes i Suglasnost.
Ponude i prodaja, usluge i servis
Vaši osobni podaci koristiti će se samo za potrebe kontakta, izrade računa ili ponude prema Vama u slučaju narudžbe naših proizvoda ili usluga.
Svi ostali podaci koji se sa Vaše strane unose u aplikaciju Moja Tvrtka neće biti korišteni za bilo koje druge svrhe bez dodatne suglasnosti.

Podrška kupcima
Finder d.o.o. će prikupiti kontaktne podatke, podatke o kupljenim proizvodima, uslugama, jamstvu i servisu kao i informacije o povijesti kupca kada kupite, servisirate ili koristite naše ostale usluge u svrhu obrade zahtjeva na temelju jamstva ili tehničke podrške za kupljenu opremu i softver.
Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje usluge (na primjer dostava na adresu), ili ustupanje podataka proizvođaču u svrhu rješavanja tehničkih ili drugih problema.

Suglasnost:

Vomi consulting d.o.o. koristi se direktnim marketingom temeljem Vašim osobnih podataka kako bi Vas informirali o novostima i promocijama u našoj ponudi, o posebnim pogodnostima za kupnju, o prezentacijama novih proizvoda, kao i našim nastupima na sajmovima, konferencijama, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu suglasnost.
Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Pravne obveze:
Vomi consulting d.o.o. podliježe zakonima Hrvatske i dužan ih se pridržavati, uključujući pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka
Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:
strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
sigurni prijenos prikupljenih podataka,
postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.
Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti (ili ekvivalentnim standardima naših podizvođača ili poslovnih partnera).
Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Vomi consulting d.o.o. poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.
U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.
U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti izbrisani odmah.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i pritužbu tijelu za zaštitu podataka
Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail <[email protected]>

U svakom trenutku imate pravo:
tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke
da vam pošaljemo ispis osobnih podataka koje ste nam dali
tražiti nas da ispravimo sve netočnosti u podacima koje imamo
tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom
dati prigovor na svaku obradu [uključujući profiliranje] koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka
tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje