Poslovne aplikacije za financijski sektor polako postaju "mainstream"

Poslovne aplikacije za financijski sektor polako postaju “mainstream”