Moja Tvrtka aplikacija - kreiranje putnog u aplikaciji

Dnevnice na službenom putovanju

Želite izračunati dnevnice na službenom putovanju uz putni nalog i putni račun ali ne znate kako?

Dnevnica na službenom putovanju u Hrvatskoj iznosi 200 kn ukoliko je putovanje duže od 12 sati, a 100 kn ukoliko putovanje traje između 8 i 12 sati. Ukoliko putovanje traje ispod 8 sati, tada se dnevnica ne isplaćuje.

Aplikacija Moja Tvrtka automatski računa dnevnice na službenom putovanju, potrebno je samo unijeti vrijeme polaska i vrijeme dolaska sa službenog putovanja. Dnevnica na službenom putovanju je dio putnih naloga i putnih troškova.

Unutar aplikacije Moja Tvrtka možete izraditi putni nalog, putni račun, te čak automatski dobiti izračun dnevnice ukoliko osoba provede na službenom putu duže od 8 sati.

Izrada putnog naloga u aplikaciji Moja Tvrtka je jednostavna. Kada jednom unesete putnika i vozilo u aplikaciju, taj proces više ne morate ponavljati, osim u slučaju da unosite drugog korisnika putnog naloga.
Kod unosa putnika unosite ime i prezime, zvanje, radno mjesto i OIB dok kod vozila su potrebni vrsta automobila (osobno ili službeno vozilo), marka automobila te cijenu po kilometru (ovisno o cijeni na tržištu i goriva za automobile). Važno je napomenuti kako je cijena po kilometru nula kuna ukoliko se putuje službenim automobilom jer korisnik putnog naloga tada ne troši vlastite resurse dok je trenutno cijena po kilometru za osobne automobile 2 kn. Korisnici i službenih i osobnih vozila moraju unositi početno i završno stanje brojila kilometara kako bi sve bilo transparentno.

Postoje dodatni unosi za putne naloge kao predujam kojeg korisnik može dobiti unaprijed, te ostali troškovi koji su najčešće troškovi smještaja ili reprezentacije. Za kraj potrebno je unijeti početnu i završnu točku putovanja i kilometražu između dvije točke.

Kada se unesu svi podaci dobivamo putni račun i putni nalog kojeg možemo poslati e-mailom ili isprintati te proslijediti računovodstvu radi isplate novčanih sredstava za troškove putovanja.

Dodatne informacije o putnim nalozima možete pročitati i na našem Blogu pod temom: Putni nalozi – može li se pojednostaviti?

Aplikaciju Moja Tvrtka možete preuzeti sa dostupnih trgovina aplikacijama:

Moja Tvrtka App Store - iOS aplikacija

Moja Tvrtka Google Play - Android aplikacija

Ukoliko trebate pomoć u korištenju aplikacije Moja Tvrtka, možete pogledati upute za korištenje koje smo za Vas pripremili.